algemene voorwaarden

Welkom op rumorsrestaurants.nl!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van geruchtenrestaurants.nl, te vinden op geruchtenrestaurants.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf geruchtenrestaurants.nl niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan ​​vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijzen naar u, de persoon die zich op deze website aanmeldt en voldoet aan de voorwaarden van het Bedrijf en voorwaarden. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot het leveren van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en wordt daarom als een verwijzing naar hetzelfde beschouwd.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door naar geruchtenrestaurants.nl te gaan, stem je ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van geruchtenrestaurants.nl.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gebruikersgegevens voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het bezoekers van onze website gemakkelijker te maken. Sommige van onze gelieerde/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, hebben geruchtenrestaurants.nl en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op geruchtenrestaurants.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit openen vanaf geruchtenrestaurants.nl voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden worden gesteld.

Je mag niet:

 • Materiaal van geruchtenrestaurants.nl opnieuw publiceren
 • Verkoop, verhuur of sublicentiëer materiaal van geruchtenrestaurants.nl
 • Materiaal van geruchtenrestaurants.nl reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Herdistribueer inhoud van geruchtenrestaurants.nl

Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de Algemene Voorwaarden Generator.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. geruchtenrestaurants.nl filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt Reacties niet voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van geruchtenrestaurants.nl, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is geruchtenrestaurants.nl niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of het plaatsen van en/of verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

rumorsrestaurants.nl behoudt zich het recht voor om alle Reacties te controleren en om alle Reacties te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze Algemene Voorwaarden veroorzaken.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Hierbij verleent u geruchtenrestaurants.nl een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw Reacties te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online distributeurs van directory’s kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, behalve het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor liefdadigheidsinstellingen en liefdadigheidsfondsen
Rumorsrestaurants
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart